...... digital and traditional, the photographic dark room and graphic software,I don't specialize in any kind of photography, I think it leads to a routine and tremendously narrows and limits photographic perception. I will undertake and perform any photo project, anything from advertising, commercial pictorials, 3D pictures, infrared IR photography to the journalistic reporting.


...... cyfrowo i tradycyjnie,ciemnia fotograficzna oraz programy graficzne,nie specjalizuje się w żadnej dziedzinie fotografii,uważam ze to prowadzi do rutyny i ogranicza spojrzenie fotograficzne .Wykonam każdy rodzaj zlecenia dla Twojej firmy lub dla Ciebie,wszelkie prace reklamowe ,fotografie produktów, mody, zdjęcia 3D,fotografię w podczerwieni, reportaż.